Feiring av 17. mai med papirarmbånd som sikkerhetskontroll

Den 17. mai, Norges nasjonaldag, er en festdag fylt med tradisjoner, glede og nasjonal stolthet. Dagen feires til minne om undertegnelsen av den norske grunnloven